TOP MENU

Embarcacions d'esbarjo

Informació important: Projecte d’ordre ministerial que regula els equips de seguretat i prevenció de contaminació per a les embarcacions d’esbarjo

Avui volem informar-vos des d’ADIN de la publicació del nou Projecte d’Ordre Ministerial, que regula els equips de seguretat i prevenció de la contaminació d’embarcacions d’esbarjo. És important revisar les directrius d’aquest projecte, el document del qual adjuntem aquí.

En aquest document queda especificat que els requisits de seguretat, així com els que facin referència a la prevenció de la contaminació dels bucs i les embarcacions nacionals es determinaran i es controlaran d’acord amb la naturalesa i la finalitat dels mateixos.

La inclusió de nous sistemes de regulació ve principalment motivada pels nombrosos avenços tecnològics en quant als dispositius destinats a embarcacions d’esbarjo, així com per la recent actualització sobre normativa per a aquest tipus d’embarcacions que ha emanat directament de la Unió Europea.

Preguem que posteriorment a la consulta del document que hem adjuntat ens feu arribar les vostres consideracions al respecte a info@adin.cat

Gràcies!

Comparteix aquesta notíciaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
%d bloggers like this: