Cambrils oferirà el primer Cicle Formatiu de Grau Mitjà de manteniment d’embarcacions d’esbarjo

Fruit de les gestions realitzades per ADIN, amb nombroses reunions amb el Director General  de Formació Professional  Joan-Lluís Espinós i l’Alcaldessa de Cambrils Camí Mendoza, ADIN  aconsegueix que pel proper curs escolar hi  hagi un nou centre de Formació Professional de Manteniment de Vaixells d’esbarjo al litoral català.