El 27 d’Abril entrarà en vigor el Decret-Llei sobre embarcacions neumàtiques i semirrígides

10-abr.-2019 | Notícies del sector, Notícies Generals

Comparteix:

Amb relació al  decret-llei 16/2018, de 26 d’Octubre, el període transitori finalitza el pròxim 27 d’Abril i posant-nos en contacte amb la Subdirecció General d’Operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials, en les pròximes setmanes s’ha d’aprovar al Consell de Ministres i publicar-se al BOE:

  • El següent projecte d’ordre ministerial per la qual s’aprova el model de certificat d’operador d’embarcacions pneumátiques i semirígides d’alta velocitat, el model de certificat d’autorització d’ús d’embarcació pneumática o semirígida d’alta velocitat i el model de representació en els procediments iniciats a instancia d’un operador no identificat a través de DNI,NIF O NIE, i es determina el lloc i la forma i el termini de presentació de les sol·licituds.
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/PROYECTO_CERTIFICADO_OPERADO_EMBARCACIONES.pdf
  • La aprovació d’un article únic i les seves disposicions, per a la actualització del Decret per el que s’aprova el Reglament de control de les embarcacions pneumátiques i semirígides d’alta velocitat al que es refereix la lletra a) del apartat 1 del artícle únic del decret-llei 16/2018, de 26 d’Octubre, per el que s’adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic ilícit de persones i mercancies en relació amb les embarcacions utilitzades.
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/rd_rdl_16_18.pdf

Us recordem on podeu trobar la pàgina web de la AEAT, el tríptic informatiu del Decret-llei 16/2018, disponible en el següent enllaç

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Embarc_altaveloc/Triptico_semirigid.pdf

Podeu descarregar el PDF del BOE, on al punt 3.h diu que no tindran qualificació de “genero prohibido” les embarcacions destinades a l’exercici d’activitats empresarials, esportives, d’investigació o formació.”

BOE-A-2018-14747

 

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades