Escenari macroeconòmic de Catalunya 2023 i 2024

8-maig-2023 | Estudis, estadístiques i informes, Notícies Generals

Comparteix:

Entorn econòmic

L’economia mundial continua a l’inici del 2023 amb la recuperació dels efectes de la pandèmia i la invasió russa d’Ucraïna. Destaca en positiu, la disminució de les tensions als mercats energètics i alimentaris produïdes per la guerra, així com també l’impuls en la reobertura de la Xina i la millora dels problemes d’aprovisionament. Si bé la recuperació econòmica perdura, la incertesa es manté elevada, en un context d’enduriment sincronitzat de la política monetària.

Cal tenir en compte que l’any 2022 el creixement del PIB mundial va ser del 3,4%,una taxa de variació notablement inferior a l’experimentada el 2021, del 6,3%i per sota de la mitjana del període 2000-2019 (del 3,8%). Segons les noves previsions del Fons Monetari Internacional publicades l’abril, continuaria la desacceleració del creixement fins al 2,8% el 2023, perno més augmentar fins a un 3,0% el 2024. Respecte de les previsions de fa tres mesos, l’organisme rebaixa una dècima el creixement per tots dos anys.

Pel que fa a l’economia espanyola,l’escenari macroeconòmic elaborat pel Banc d’Espanya el març situa el creixement del 2023 en l’1,6%, 3,9punts percentuals per sota del creixement de 2022. Tot i això, les darreres previsions augmenten en tres dècimes respecte de les elaborades el passat desembre. Per contra, es rebaixa en quatre dècimes el creixement previst per al 2024, que se situa en el 2,3%. Així doncs, es dibuixa un perfil lleugerament més optimista que l’establert per l’FMI. Al llarg del 2023, s’espera una intensificació progressiva en la recuperació del consum privat i de la formació bruta de capital, que es reflectirà en el creixement de 2024.No serà fins a la segona meitat del 2023 que el PIB d’Espanya recuperarà el nivell previ a la pandèmia, essent de les últimes economies avançades en fer-ho.

 

Previsions de l’economia catalana

L’any 2022 l’economia catalana va créixer un 5,5%, al mateix ritme que l’economia espanyola i dos punts per sobre de la zona euro (3,5%). La recuperació del turisme estranger i l’evolució favorable del mercat de treball van permetre apuntalar el creixement de l’economia, en un context advers per la guerra a Ucraïna, la crisi energètica, les tensions inflacionistes, l’alça en els tipus d’interès i l’afebliment de les principals economies de l’entorn. L’augment de l’activitat l’any 2022 recull l’aportació favorable tant de la demanda interna (2,7 punts) com de la demanda externa (2,8 punts).

El creixement del PIB català va anar de més a menys durant el 2022, però l’economia va resistir els xocs geopolític i inflacionari. Durant el primer semestre del 2022 l’economia catalana va registrar augments significatius (d’un 0,9% i d’un 1,6% inter trimestral el primer i segon trimestre, respectivament). A la segona meitat del 2022 el patró trimestral comença a reflectir els efectes de la guerra a Ucraïna i del context d’inflació més elevada, i el ritme de creixement s’alenteix (0,0% el tercer trimestre i 0,2% el quart trimestre). Tot i l’alentiment, l’avanç de l’economia a finals d’any va situar-se per sobre del que s’esperava.

Per tant, les previsions del PIB per al 2023 s’han mantingut en línia amb les previsions publicades l’octubre. Això s’explica pel fet que,malgrat les incerteses del moment, les previsions d’inflació per a aquest any són més moderades que fa sis mesos. En aquest període, en concret, entre el setembre i el març, el Banc d’Espanya va revisar a la baixa la previsió d’inflació de l’economia espanyola, en gairebé dos punts percentuals. A més a més, durant la segona meitat del 2022,l’economia catalana, tot i experimentar una certa desacceleració, va evolucionar millor del que s’esperava.

 

 

Per a més informació aquí adjuntem els documents complets:

previsions-macroeconomiques

infografia-previsions-macroeconomiques

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades