Evolució Titulacions Nàutiques a Catalunya 2006 – 2018

15-maig-2019 | Notícies del Clúster, Notícies del sector

Comparteix:

A l’any 2006, l’obtenció de titulacions nàutiques a Catalunya va iniciar una important davallada des de les 10.443 titulacions emeses al 2006, fins a les 4944 del 2013.

L’any 2008 va haver un repunt molt important passant de les 10443 del 2006 fins a les 15879 del 2008. Aquest gran creixement fou degut a l’entrada en vigor de la nova normativa sobre titulacions, amb majors atribucions per al PEE (Patró d’embarcacions d’Esbarjo) del que es vàren emetre 10016 títols al 2008.

EVOLUCIO TITULACIONS CATALUNYA 2006-2018

Informe elaborat per ADIN, amb dades facilitades per de l’Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya

 

A finals de 2014, una nova normativa sobre titulacions nàutiques, amb la creació de la nova LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ , fa que les titulacions nàutiques emeses al 2014 i al 2015, es dupliquin, passant de 5473 a 11040, al emetres 4734 noves titulacions gràcies a la LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ.

Des de la normativa esmentada de finals 2014, fins al 2018, l’expedició de títols s’ha mantingut estable entre les 10000 / 11000 titulacions nàutiques anuals a  Catalunya.

 

Descarrega tota la informació:

EVOLUCIO TITULACIONS CATALUNYA 2006-2018

 

 

 

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades