INSTRUCCIÓ DE SERVEI Nº 3/2020 DE LA DGMM SOBRE ARRENDAMENT NÀUTIC i BUCS D’ESBARJO

20-jul.-2020 | Notícies del Clúster, Notícies del sector, Reglamentacio i Normativa

Comparteix:

A causa del notable increment i evolució experimentat en els últims anys per l’arrendament o xàrter nàutic, l’any passat la DGMM, Direcció General de la Marina Mercant, va dictar la Instrucció de Servei 10/2019, amb l’objectiu d’unificar, aclarir i simplificar els criteris emprats per les Capitanies marítimes en la gestió i despatx de les embarcacions i vaixells dedicats a aquesta activitat, especialment en el cas dels vaixells d’esbarjo comercials d’altres nacionalitats, donant així resposta a les necessitats del sector.

Passat un any s’ha considerat oportú fer una revisió de la IS 10/2019, avançant una mica més en la unificació, clarificació i simplificació dels procediments i facilitant igualment algunes interpretacions que serveixin per a una aplicació més harmonitzada per part de totes les Capitanies marítimes, així com per a la potenciació i desenvolupament del conjunt del sector de l’arrendament o xàrter nàutic.

La present instrucció de servei:
 Unifica els formats de sol·licitud a emprar i delimita i concreta en cada cas, la documentació a aportar
 Permet la presentació de còpies i de traduccions privades;
 Simplifica els requeriments de documentació per a tripulacions de megayates de pavelló no espanyol
 Millora la “Base de dades de Megayates” (BDMY) (L>24 m) susceptibles de realitzar l’activitat d’arrendament nàutic en o des de ports espanyols, amb la finalitat d’agilitar el seu despatx;
 Àmplia la validesa del Document Acreditatiu de la Inclusió en la BDMY.
 Elimina el requisit de la dispensa de bandera per a embarcacions de més de 14 metres d’eslora i vaixells de pavelló de països no pertanyents al EEE.
 Determina, en cada cas, la durada del despatx per temps

La Instrucció de Serveis, desenvolupada en un ampli document, inclou el següent CONTINGUT/APARTATS:

1. Requisits de la documentació.

2. Arrendament d’artefactes i embarcacions en platges o llocs de bany.

3. Arrendament d’embarcacions (L ≤ 24 m).
3.1 – Sense tripulació professional (L ≤ 24 m).
o Pavelló espanyol.
o Pavelló no espanyol.
3.2 – Amb tripulació professional.
o Pavelló espanyol.
o Pavelló no espanyol.

4. Arrendament de vaixells d’esbarjo (L > 24 m).
4.1 – Sol·licitud d’inclusió del vaixell d’esbarjo en la “Base de dades de Megayates” (BDMY)                       susceptibles de realitzar l’activitat d’arrendament nàutic en o des de ports espanyols.
4.1.1. Documentació a presentar
4.1.2. Inclusió en la BDMY.
4.1.3. Document que acredita que un vaixell es troba en la BDMY
4.2 – Autorització de sortida – despatxo de vaixells
o Pavelló espanyol.
o Pavelló no espanyol.

5. Durada del despatx.
o Vaixells i embarcacions de pavelló espanyol i comunitari.
o Vaixells i embarcacions de pavelló d’un tercer país.

6. Aplicació

7. Annexos:
Annex I: Declaració responsable de particulars i empreses d’arrendament nàutic.
Annex II: Sol·licitud d’Autorització de sortida – despatxo/inclusió en la BDMY.
Annex III: Document Acreditatiu de la Inclusió en la base de dades BDMY.
Annex IV: Resolució de despatx per temps, arrendament d’embarcació/ vaixell .
Annex V: Format de la BDMY (taula EXCEL) per a registre dels vaixells d’esbarjo susceptibles de     realitzar arrendament nàutic des de o en aigües espanyoles.

Per a més informació podeu descarregar el document complert amb la IS 3/20:

Instruc_Serv_ 3-2020 Arrendamiento náuticos (2020_07_16)

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades