NOVES CONSULTES D’ADIN A LA DGMM SOBRE LA FINALITZACIÓ DE LES RESTRICCIONS A LA NAVEGACIÓ

27-abr.-2020 | Ajuts i subvencions, Notícies del Clúster, Notícies del sector

Comparteix:

NOVES CONSULTES D’ADIN A LA DGMM:

– EN QUANT A LA FINALITZACIÓ DE LES RESTRICCIONS A LA NAVEGACIO D’ESBARJO AMB MOTIU DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19

– I EN QUANT A LA INCLUSIÓ DE LES ACTIVITATS NÀUTIQUES a les activitats publicades l’obertura de les quals al públic queda suspesa conformement al que es disposa en l’article 10.3, del Reial decret 463/2020

 

De manera resumida, l’escrit enviat a Benito Núñez, Director General de la Marina Mercant, de manera resumida, inclou:

 

CONSIDERACIONS PRELIMINARS:

1. La temporada estival de la nàutica d’esbarjo és extremadament curta i el sector, es juga tot l’any en els pròxims mesos.

2. La navegació d’esbarjo es realitza, majoritàriament, en un àmbit eminentment familiar, limitat a 12 passatgers per la Directiva Comunitària 94/25/CE i posteriorment per la Directiva Comunitària 2033/44/CE per a les embarcacions de gran eslora i, a una mitjana, de 6 ocupants parell les embarcacions d’eslora inferiors a 8 m. que representen més del 85% del mercat.

3. En el medi marí, les distàncies entre embarcacions i per tant entre persones, superen amb escreix les distàncies de seguretat recomanades pel Govern i per l’OMS, amb el que podrien gairebé descartar-se les probabilitats de contagis.

 

PETICIONS/PROPOSADES ADIN:

A tenor de les consideracions exposades, sol·licitem tinguin en consideració i elevis a instàncies superiors, nostres raonades peticions/proposades per a les diferents fases de desescalada dels graus de confinament:

 

FASE 1: FINALITZACIÓ ESTAT D’ALARMA

En data d’avui, tot apunta que l’estat d’alarma, i amb això una progressiva volta a la normalitat, finalitzarà el pròxim 9 de maig.

Creiem oportú traslladar i sol·licitar que en aquesta data, deixi d’estar restringida:

1) LA NAVEGACIÓ D’ESBARJO EN EMBARCACIONS DE LLISTA 7a, és a dir, aquelles utilitzades pels armadors/usuaris particulars.

2) LA NAVEGACIÓ D’ESBARJO EN EMBARCACIONS DE LLISTA 6a per a lloguers de “embarcació completa” i sense patró, sense més requisits que els que puguin sol·licitar des de les autoritats sanitàries, quant a higiene i desinfecció de les embarcacions.

3) ARTEFACTES FLOTANTS I NAUTICA DE PLATJA, entenem que tot el abánico de “artefactes” i embarcacions menors hauran de poder ser utilitzats, pels seus propietaris i també en aquells casos que siguin de lloguer, sempre que a més compleixin els requisits que puguin sol·licitar les autoritats sanitàries, quant a higiene i desinfecció.

 

FASE 2: FASE DE REDUCCIÓ DEL DISTANCIAMENT SOCIAL:

Com a les autoritats, possibilitin un menor distanciament social, també s’hauria de poder realitzar:

1) LA NAVEGACIÓ D’ESBARJO EN EMBARCACIONS DE LLISTA 6a per a lloguers de “embarcació completa” amb patró, amb un doble requisit, d’una banda, quant a higiene i desinfecció de les embarcacions, i per un altre en quan a mesures de prevenció de possibles contagis, entre patró i tripulants.

Com indicat, anteriorment, t’agrairem analitzis les nostres propostes i, si ho estimes oportú, les traslladis al Ministeri perquè al seu torn, puguin elevar-les, si procedís a un dels pròxims Consell de Ministres, amb temps suficient perquè puguin analitzar-les amb anterioritat a les pròximes dates previstes de finalització de l’estat d’alarma.

D’altra banda, addicionalment, també t’agrairem que en la mesura del possible, les activitats nàutiques puguin incorporar-se a les activitats l’obertura de les quals al públic queda suspesa conformement al que es disposa en l’article 10.3, del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, perquè per a la nostra sorpresa, l’RD no inclou les activitats nàutiques, més enllà de les relatives a “Proves i exhibicions nàutiques” i assimilables, la qual cosa ha dificultat en nombrosos casos el poder accedir a les ajudes públiques atorgades des de les Administracions Centrals i Autonòmiques.

 

Si voleu llegir l’escrit complert:

Escrito a DIRECTOR DGMM Abril 2020

ADIN-INFORMACIO-CORONA-VIRUS

 

 

 

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades