Noves mesures per a pimes i autònoms recollides al RD 11/2020

3-abr.-2020 | Ajuts i subvencions, Reglamentacio i Normativa

Comparteix:

El BOE de l’1 d’Abril publica un nou paquet de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front als efectes del Covid-19

Aquestes iniciatives, aprovades al darrer Consell de Ministres i que queden articulades en tres blocs diferents:

 • Mesures dirigides a famílies i col·lectius vulnerables
 • Mesures de suport als autònoms
 • Flexibilització de diverses activitats i processos de l’Administració.

El nostre socis i col·laborador BUFETE ESCURA ha publicat un ampli resum del RD 11/2020, així com també altres circulars específiques sobre “mesures urgents relatives als lloguers” i sobre “el criteri de la Direcció General de Treball en relació amb l’interrupció d’activitats” .

En particular el RD inclou una sèrie de mesures de suport als autònoms (pàgines 27917 i següents):

 • Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social
 • Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.

Així com també una sèrie de mesures dirigides a famílies i col·lectius vulnerables (pàgines 27903 i següents)

 • Suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional.
 • Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual.
 • Moratòria de deute arrendatici.
 • Aplicació automàtica de la moratòria del deute arrendatici en cas de propietaris o entitats públiques d’habitatge.
 • Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica a l’efecte d’obtenir moratòries o ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual.
 • Nou programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual.
 • Garantia de subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua.

El RD inclou també una sèrie de mesures de suport als autònoms (pàgines 27917 i següents):

 • Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social
 • Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.

Per la seva banda, PIMEC, també ha analitzat i publicat a la seva web, les principals mesures que afecten les empreses i el col·lectiu d’autònoms, com:

Extensió de la moratòria hipotecària

Aquesta mesura forma part del primer bloc i preveu que els autònoms quedin inclosos com a part dels col·lectius que poden beneficiar-se d’aquesta moratòria. Així doncs, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos, tot acreditant la vulnerabilitat derivada de l’estat d’alarma amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació. A més, les quotes suspeses no s’abonaran en finalitzar la suspensió, sinó que tots els pagaments restants es posposen durant el mateix període de temps.

Moratòries en el pagament de les cotitzacions

S’ha habilitat la Tresoreria General de la Seguretat Social per concedir de forma excepcional moratòries en el pagament de les cotitzacions socials. En el cas dels autònoms, els que siguin beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat podran abonar, fora de termini i sense cap recàrrec, les cotitzacions del mes de març corresponents als dies previs a la declaració de l’estat d’alarma.

Ajornament del pagament de deutes

Es permet a empreses i autònoms que no tinguin en vigor l’ajornament de pagament de deutes amb la Seguretat Social que puguin sol·licitar fins al 30 de juny l’ajornament del pagament dels deutes que hagin d’ingressar entre l’abril i el juny, sense que s’apliqui cap interès. A més, es facilita la realització dels tràmits relatius a l’ajornament del pagament de deutes, moratòries o devolucions d’ingressos indeguts a través del sistema RED de comunicació electrònica.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat

S’adapta la norma per incloure-hi la situació de determinats col·lectius que tinguin un alt grau d’estacionalitat, com l’agrari, el cultural o els vinculats a esdeveniments com la Setmana Santa.

Pagament de subministraments bàsics

S’estableixen mesures perquè les empreses i els autònoms puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, i que poden arribar a la possibilitat de suspendre el pagament. Les quantitats s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

Flexibilització i ampliació de préstecs i ajuts

Es flexibilitzen els procediments de les convocatòries de préstecs i ajuts de la Secretaria General d’Indústria i Pimes. Les garanties per a nous préstecs en procés de resolució podran presentar-se un cop finalitzi l’estat d’alarma. Així mateix, es podran sol·licitar modificacions en els quadres d’amortització de préstecs ja concedits a projectes industrials.

S’amplia en 60 milions la dotació per a la Companyia Espanyola de Refinançament (CERSA) perquè pugui avalar més operacions, i s’habilita l’ICEX per retornar a les empreses les quotes pagades per a la participació a fires i altres activitats de promoció internacional afectades o cancel·lades amb motiu del Covid-19.

Se suspèn durant un any i sense necessitat de sol·licitud prèvia el pagament d’interessos i amortitzacions dels crèdits de la Secretaria d’Estat de Turisme, i també s’inclou el CDTI entre els organismes que podran agilitzar ajudes al sector empresarial.

 

Seguirem informant!!!

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades