PERTE NAVAL 2025: AJUTS ESTATALS I EUROPEUS PER LA CONSTRUCCIÓ NAVAL

30-maig-2022 | Notícies Generals

Comparteix:

La indústria naval és un sector manufacturer estratègic tant per la seva contribució a la economia com per ser un pilar fonamental pel desenvolupament d’altres activitats com el transport de mercaderies, l’aprofitament de recursos d’origen marí o el turisme. La indústria naval és font de 70.000 llocs de treball d’alt grau de qualificació i 7.500 milions d’euros de facturació anual. Actualment aquesta indústria afronta diversos nous desafiaments.

Els avenços tecnològics i la necessitat de mantenir-se com un sector especialment intensiu en activitats d’R+D+I.

Contribuir a la transició cap a una economia més sostenible per exemple a través de l’ús de combustibles menys contaminants, l’impuls a nous sistemes que maximitzin l’aprofitament de l’energia renovable marina o el desenvolupament de dissenys que tinguin en compte els vaixells en la seva etapa com a residu en pro d’una economia circular.

La formació i capacitació de professionals altament qualificats que garanteixin la competitivitat del sector i la superació dels desafiaments que afronta la indústria. En aquest sentit, també es considera clau enfortir el paper de les dones al sector.

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTEs) són figures creades amb l’objectiu d’englobar projectes motors amb un gran impacte transformador sobre sectors estratègics de l’economia. En aquest context, el PERTE per a la Indústria Naval neix amb els següents objectius principals:

 • Mantenir l’aportació del sector naval a l’autonomia industrial com un element de resiliència per a l’economia
 • Diversificar l’activitat cap a les energies renovables marines, un sector amb un elevat potencial de desenvolupament
 • Digitalitzar la cadena de valor mitjançant l’ús de noves tecnologies
 • Augmentar la sostenibilitat mediambiental contribuint a crear una indústria naval més descarbonitzada i circular
 • Millorar la formació i capacitació dels treballadors i afavorir un entorn inclusiu en el que es fomenti la igualtat de gènere i la cohesió territorial.
 • En relació al Pla de Recuperació, el PERTE per a la Indústria Naval està relacionat amb el component 12 anomenat “Política Industrial Espanya 2030” i que té com a objectiu impulsar la modernització i la productivitat de l’ecosistema espanyol d’indústria-serveis a través de la digitalització de la cadena de valor, l’impuls a la productivitat, la competitivitat i la millora de l’eficiència energètica.

El PERTE s’estructura en dos àmbits d’actuació diferents:

Mesures transformadores de la cadena de valor:

 • Aquí s’inclou una línia d’ajuts integral de caràcter plurianual gestionada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Els ajuts d’aquesta línia d’actuació integral mixta (combinant préstec i subvenció) es concediran en concurrència competitiva i les propostes que s’hi presentin hauran d’incloure:
 • Com a mínim una actuació en cada un dels blocs de caràcter obligatori: diversificació, digitalització i sostenibilitat (economia circular, eficiència energètica i millora mediambiental)
 • Un pla transversal de formació i reciclatge professional
 • A banda, dins d’aquestes mesures transformadores i en el marc del programa Missions Ciència i Innovació del CDTI (Ministeri de Ciència i Innovació) s’inclourà una Missió orientada a les tecnologies d’aplicació en l’àmbit naval amb l’objectiu d’enfortir les capacitats d’R+D+I del sector

Mesures facilitadores:

 • En aquest àmbit d’actuació s’inclouen les mesures que, juntament amb les mesures del primer àmbit d’actuació, poden donar suport a la diversificació del sector naval cap a energies renovables marines i vaixells de baixes emissions, i millorar tant la competitivitat com la sostenibilitat del sector. S’inclouen tant mesures de suport econòmic com de caràcter normatiu i altres dirigides de forma general al foment dels aspectes anteriors per tal d’afavorir la consecució dels objectius del PERTE per a la Indústria Naval.
 • Especialment, tindrà un caràcter rellevant com a mesura facilitadora la continuïtat de l’actual marc de suport als projectes d’R+D+I empresos per les empreses del sector de la construcció, la transformació i la reparació naval, de forma aïllada o en cooperació amb altres empreses auxiliars o subministradores del sector

Beneficiaris

Les característiques i requisits dels potencials beneficiaris s’especificaran a les corresponents convocatòries d’actuacions en el marc del PERTE per a la Indústria Naval.

Quantia

El PERTE del secTor naval preveu una inversió total de 1.460 milions d’euros amb una contribució del sector públic de 310 milions i una inversió privada de 1.150 milions d’euros.

Tot el detall d’informació, en especial els relatius a terminis i beneficiaris, el trobareu al recull que adjuntem amb tota la informació publicada:

PERTE NAVAL BOE-A-2021-.
Memoria descriptiva PERTE naval
Resumen ejecutivo perte naval 2022

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades