Quina documentació he de portar sempre a mà en el vaixell?

21-oct.-2019 | Notícies del Clúster, Notícies del sector

Comparteix:

Navegar, ja sigui a motor o a vela, pot ser una de les experiències més agradables. Els patrons de les embarcacions, així com la resta de la persones a bord, abans de marxar han de comprovar tant el bon estat de l’embarcació, encara que només tinguin previst realitzar un sortida costanera, com els elements de seguretat obligatoris que per llei s’han de portar a bord.

D’altra banda, com informa Salvamento Marítimo, l’exercici d’activitats dins de la nàutica d’esbarjo o esportiva també requereix d’una sèrie de requisits administratius indispensables, que s’han de complir per estar emparats pels drets establerts en la legislació vigent a les costes espanyoles.

Aquestes condicions es traduiran, en la pràctica, en un conjunt de documentació que haurem de portar obligatòriament a bord de l’embarcació sempre que sortim a navegar: 

1.Relatiu als patrons

Als patrons han d’acreditar la titulació adequada per a l’embarcació en funció de la seva eslora, potència o distància de navegació en la qual realitzin la tasca de patró. Llicència que també hauran d’aportar els patrons de motos acuàtiques.

2. Relatiu a l’embarcació:

1. Sobre els temes de Abanderament, Matrícula i Registre són tràmits que normalment tenen caràcter permanent durant la vida de l’embarcació, llevat que es realitzin alteracions o reformes importants en la mateixa.

Velero

Al costat d’això s’ha de comptar a bord amb:

2.La patent de navegació

3.La llicència de navegació o rol, degudament despatxat.

Document pel qual es compleixin tots els requisits exigits per les normes legals per poder efectuar les navegacions i tràfics que pretenguin realitzar amb la màxima seguretat.

lancha

Estan exempts d’aquest document:

-Les embarcacions d’esbarjo inscrites a la llista 7a (excepte aquelles que tinguin personal asalariat)

-Les dedicades a participar de forma contínua en competicions esportives organitzades i controlades per les federacions espanyoles Esportives corresponents 

-Les embarcacions propulsades a rem, les motos nàutiques i els artefactes exempts de Registre i matriculació.

4. El certificat de registre espanyol / permís de navegació, per a embarcacions de llista setena menors o iguals a 24 metres. Serà exigible per a les embarcacions sense tripulació professional.

5. El certificat de navegabilitat, acreditatiu d’haver realitzat les inspeccions i reconeixements corresponents

6.La pòlissa d’assegurances. Aquesta documentació haurà d’obrar a bord de l’embarcació. En cas de ser requerida per les autoritats competents i no trobar-se aquesta documentació a bord, el prenedor disposarà de cinc dies hàbils per justificar davant les mateixes la vigència de l’assegurança.

A part de la documentació enumerada anteriorment, i encara que no sigui un requisit obligatori, hauran de tenir en compte els avantatges que aporta el marcatge CE en les embarcacions d’esbarjo.

Links d’interes:

https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/nautica-de-recreo/normas-de-seguridad-y-recomendaciones

https://www.fomento.gob.es/maritimo

https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/titulaciones/titulaciones-de-recreo/titulaciones-nauticasde-recreo

https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/nautica-de-recreo/documentacion-administrativa/abanderamiento-matricula-y-registro/abanderamiento-matricula-y-registro-de-las-embarcaciones-de-recreo

https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/nautica-de-recreo/documentacion-administrativa/patente-de-navegacion

https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/nautica-de-recreo/documentacion-administrativa/despacho-de-buques

https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/nautica-de-recreo/documentacion-administrativa/el-certificado-de-registro-espanol-permiso-de-navegacion

https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/nautica-de-recreo/documentacion-administrativa/inspecciones-y-certificado-de-navegabilidad/inspeccion-de-embarcaciones-de-recreo-itby-certificado-de-navegabilidad

https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/nautica-de-recreo/seguro-obligatorio/el-seguro-obligatorio-en-las-embarcaciones-de-recreo

 

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades