Responsabilitat penal de les persones jurídiques i contractació pública

29-abr.-2016 | Notícies del Clúster

Comparteix:

Responsabilitat penal de les persones jurídiques i contractació pública

Bufet Escura, empresa associada a ADIN, posa en coneixement dels associats la nova Directiva del Parlament Europeu referent a la contractació d’empreses per part de les Administracions Publiques.

El passat dia 18 d’abril va entrar en vigor la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu, que prohibeix a les Administracions Públiques contractar a empreses que hagin estat condemnades per sentència ferma per algun dels següents delictes: formar part d’una organització delictiva, corrupció, frau, terrorisme, blanqueig de capitals i/o tracta d’éssers humans.

També queden excloses de la participació en un procediment de contractació, si qui resolgués l’adjudicació sabés que aquesta organització ha incomplit les seves obligacions en seu del pagament d’impostos o cotitzacions a la Seguretat Social, sempre que això hagi quedat establert en una resolució judicial o administrativa ferma.

Les empreses podran evitar aquesta exclusió sempre que demostrin que han adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals.

Aquesta norma incentiva a els qui pretenguin contractar amb l’Administració a tenir implantat un Protocol Intern de Prevenció i Gestió de Riscos Penals adequat, o de millorar-ho en cas de tenir ja un.

Podeu descarregar-vos en format PDF la documentació:

Carta prevencion penal_ Prevención penal

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades