Avantatges i serveis

Dret nàutic i marítim
15% de descompte a socis

937680101
albert.prats@bufeteprats.com
bufeteprats.com/

PRIMERA CONSULTA:
— Totalment gratuïta a socis —

BUFETE A.PRATS
aplica una reducció del 15%  sobre la base imposable de l’import dels honoraris professionals per la prestació del serveis d’assessorament jurídic.


 

BUFETE A.PRATS ofereix als seus membres associats, l’assessorament jurídic que comprenen les actuacions extrajudicials en els següents àmbits que, amb caràcter general, s’indiquen a continuació:

DRET MARÍTIM “MARITIME PRACTICE”

Assessorament en Dret Mercantil en l’especialitat de Dret Marítim per La nàutica en embarcacions d’esbarjo d’us privat, com l’explotació comercial d’embarcacions d’esbarjo, (“Commercial Yacht”), com:

 • Explotació i contractació mercantil del vaixell:
  • Contracte d’arrendament o xàrter d’ embarcacions,
  • Contracte de construcció de vaixells i d´embarcacions d´esbarjo tant per us privat com comercial.
  • Contracte d’amarratge.
  • Contracte de compravenda d’ embarcacions tant d´us privat com d´us comercial /“Purchase & Sales Agreement”
  • Contracte de compravenda d’embarcacions d’ocasió/Agreement for the sale and purchase of a second-hand boat.
 • Recomanació de “marine surveyor” per que efectuï entre altres:
  • Determinació del valor l’embarcació per realitzar una compravenda
  • Inspecció prèvia a la compravenda d´una embarcació per determinar l´estat de l´embarcació.
  • Inspecció de valoració de danys a l´embarcació producte d´un accident a la navegació.
  • Taxació de l´embarcació per determinar el seu valor en relació a subscriure l´assegurança marítima.
  • Contracte d’ assegurança marítima per embarcacions d´esbarjo ja siguin d´us privat o comercial, d’esbarjo/”Yacht Insurance Policy
 • Consignatari i agent.
  • Orientació jurídica a la vista de Lleis de Ports i de Contracte d’Agència i necessari canvi d’orientació jurisprudencial, contracte d’agència, Incidències, Danys i Perjudicis, Indemnització per clientela.
 • Reclamació de crèdits.
  • Reclamació de Crèdits marítims que hagi originat el vaixell (privilegiats o no).
 • Embargament preventius d’ embarcacions.
  • Procediment complementari a la reclamació de crèdits marítims que s´efectua via judicial.
 • Abordatges.
  • Defensa dels interessos derivats d’abordatges, salvament, marítim, avaria grossa (“both to blame collision clause” “Salvatge” “general average”).

DRET FISCAL

Assessorament en matèries de:

 • Fiscalitat dels vaixells i embarcacions (IVA, IEMDT).
 • Fiscalitat internacional compravenda d’ embarcacions nous o usats.
 • La hipoteca naval en una embarcació d´esbarjo.

DRET ADMINISTRATIU

Assessorament entre altres assumptes amb:

 • Utilització del domini públic portuari:
  • Concessions i autoritzacions administratives sobre el domini públic marítim portuari.
  • Règim de prestació dels diferents serveis portuaris
  • Règim econòmic de la utilització del domini públic i de la prestació dels serveis portuaris. (Taxes, bonificacions).
  • Licitacions públiques.
 • Infraccions en matèria de marina civil:
  • Tramitació en via administrativa d’ expedients Sancionadors derivats de la comissió d´infraccions en matèria de marina civil per l’incompliment de la normativa marítima.
 • Abanderament, matrícula i registre d’embarcacions:
  • Tràmits administratius que han de realitzar els titulars de les embarcacions tant privada/Private Yacht o embarcació comercial/Commercial Yacth) per aconseguir les autoritzacions necessàries per a realitzar activitats marítimes, ja sigui a territori nacional com de la UE o tercers països (“off shore flagging”).

DRET CIVIL

Assessorament en reclamacions extrajudicials:

 • Deutes front a tercers incloent un estudi prejudicial amb finalitat d’estudiar la solvència del deutor.
 • D’indemnitzacions a les asseguradores amb que s´hagi atorgat l’assegurança marítima d´embarcacions d’esbarjo d’us privat/Private Yacht, com en embarcacions d’esbarjo explotades comercialment/Commercial Yacht.
 • Procediment complementari a la reclamació de crèdits marítims que s’efectua via judicial.

Comparteix

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades